Przejdź do treści

Green Power

Projektowanie

Projektowanie

Prace projektowe rozpoczynają się podczas etapu zdobywania pozwoleń. Równolegle z procesem załatwiania formalności oraz z uwzględnieniem wyników negocjacji, wykonujemy projekt techniczny i kosztorys farmy wiatrowej, zawierający:

– Plan ogólny farmy wiatrowej
– Plan każdej turbiny z infrastrukturą na podkładach ewidencyjnych
– Plan przeprowadzenia kabli
– Plan głównego punktu odbioru
– Plan linii napowietrznej
– Ekspertyzę wstępną dotyczącą rocznej produktywności farmy wiatrowej