Przejdź do treści

Green Power

Kierownicy projektów
i asystenci

Dbamy o prawidłowy rozwój projektów poprzez wytyczanie realnych celów oraz planowanie działań. Reprezentujemy Firmę oraz Inwestora na terenie prowadzonego projektu, utrzymując przyjazne relacje z władzami oraz lokalnymi mieszkańcami.

Dzięki skutecznej współpracy i ścisłemu nadzorowi nad działaniami pracowników terenowych, koordynujemy oraz nieustannie sami zawieramy umowy zabezpieczające grunty pod inwestycje. W porozumieniu z pozostałymi działami GPD prowadzimy procedury administracyjne, przygotowujemy pisma, wnioski do organów administracji publicznej oraz osobiście składamy je i odbieramy w imieniu Inwestorów.

Uczestniczymy również w spotkaniach i akcjach prospołecznych, promując znaczenie Naszych projektów dla społeczności.

Działem kieruje Elżbieta Wałczyk-Rybak.

Elżbieta Wałczyk-Rybak

Kierownik Projektu

Klaudia Kołodziejczyk

Kierownik Projektu

Kamil Kania

Kierownik Projektu

Kamila Cyrnek

Asystent Kierownika Projektu