Przejdź do treści

Green Power

Dział techniczny

Zapewniamy kompleksową obsługę techniczną naszych projektów.

Posługując się oprogramowaniem ArcGIS, QGiS, AutoCad, gromadzimy, przetwarzamy oraz analizujemy dane przestrzenne tworząc m.in. analizy przestrzenne, analizy transportu, koncepcje infrastruktury technicznej – w szczególności placów montażowych, dróg dojazdowych, tras kablowych. Nasze wizualizacje danych przestrzennych przygotowujemy w formie papierowej oraz elektronicznej.

Wspieramy zespół analizując akty prawa miejscowego, opracowując mapy do pracy w terenie, sporządzając załączniki graficzne do umów oraz toczących się postępowań administracyjnych.

Działem technicznym kieruje Agata Martyka.

Agata Martyka

Specjalista ds. GIS

Agata Martyka

Specjalista ds. GIS

Karina Kordek

asystent techniczny

Kamil Pyśniak

asystent techniczny