Przejdź do treści

Green Power

Pracownicy terenowi

W porozumieniu z Kierownikami Projektów kontraktujemy grunty pod inwestycje, kontaktujemy się z organami administracji publicznej, utrzymujemy relacje z lokalną społecznością przedstawiając znacznie projektu.

Ściśle współpracując z zespołem przygotowujemy niezbędne umowy zabezpieczające tereny pod projektowane farmy.

Bierzemy czynny udział w działaniach prospołecznych wspierających m.in. lokalne stowarzyszenia, szkoły, ośrodki kultury czy kluby sportowe.