Przejdź do treści

Green Power

Analiza lokalizacji

Analiza lokalizacji

Podczas projektowania elektrowni wiatrowych szczególnie ważne jest znalezienie miejsca spełniającego szereg warunków zależnych od czynników przyrodniczych i ekonomicznych.

Pracę rozpoczynamy od szczegółowej analizy lokalizacji, na którą składają się:

– analiza ukształtowania i szorstkości terenu
– analiza wietrzności na podstawie danych historycznych
– analiza istniejących i projektowanych obszarów chronionych
– ocena zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
– sprawdzenie istniejących linii energetycznych i możliwości przyłączenia
– ocena możliwości transportowych
– kompleksowe wykonanie materiałów kartograficznych