Przejdź do treści

Green Power

Dział prawny

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych na każdym etapie ich rozwoju.

Aktywnie wspieramy Zespół GPD w procesie pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje, przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości, przygotowujemy projekty wszelkich umów i czuwamy nad procesem ich zawierania.

Jesteśmy zaangażowani we wszelkie procedury administracyjne prowadzone w celu uzyskania gotowości do budowy dla projektowych farm wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wymagań prawnych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, postępowań w sprawie pozwoleń na budowę).

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie regulacji prawnych dla odnawialnych źródeł energii, w tym inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych.

Kompleksowo obsługujemy również inwestycje w zakresie przygotowania do aukcji sprzedaży energii z odnawialnych źródeł, przeprowadzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Od 2015 roku Działem Prawnym Green Power Development sp. z o.o. sp.k. kieruje radca prawny Daria Kulesza.

Daria Kulesza

Radca prawny - koordynator działu prawnego

Daria Kulesza

Radca prawny - koordynator działu prawnego

Sara Skibkiewicz-Morońska

Radca prawny

Magdalena Kozik

Prawnik

Paweł Grajdura

Prawnik

Paulina Wdowicz

Prawnik

Iwona Jawor

Specjalista ds. postępowań administracyjnych