Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Ok, rozumiem
Green Power Development
Wersja polska Wersja polska English version

Kontakt

+48 533 404 400
office@green-power.com.pl
Kraków, ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 10/3
Green Power Development Green Power Development Green Power Development Green Power Development

Licznik

1) Od początku Twoich odwiedzin na naszej stronie () turbina Vestas V112 o mocy nominalnej 3 MW, wyprodukowała powyższą ilość energii elektrycznej.

2) Ilość gospodarstw domowych (zakładając średnie zapotrzebowanie na energię = 0,28 kW/h) zaopatrywanych przez turbinę Vestas V112 moc nominalna 3 MW.

Aktualności

Nabór na płatne praktyki do naszego działu prawnego

Dział prawny firm... zobacz więcej

Informacja dla osób wydzierżawiających nieruchomości na potrzeby farm wiatrowych

W związku z licznymi pytaniami Właścicieli nieruchomości wydzierżawionych na potrzeby farm wiatrowych zamieszczamy poniżej informacje dotyczące... zobacz więcej

Zmiana numeru kontaktowego

Nastąpiła zmiana numeru kontaktowego biura. Aktualnie numer kontaktowy to: +48 22 123-0-300 ... zobacz więcej

Piknik na Stawku 2016

Annopol

Jak co roku Farma Wiatrowa Annopol sp. z o.o. miała możliwość uczestnictwa w organizowan... zobacz więcej

Turniej Miejscowości w Sokołówce

Radzięcin

Mamy przyjemność zrelacjonować Państwu udział spółki Farma Wiatrowa Frampol w wy... zobacz więcej

Archiwum aktualności

Przetarg na dostawę i wybudowanie zewnętrznej sieci kablowej wraz ze stacją transformatorową

Przetarg na dostawę i wybudowanie zewnętrznej sieci kablowej wraz ze stacją transformatorową 30/110 kV Bogoria w Staszowie w ramach projektu inwestycyjnego „Farma Wiatrowa Bogoria”

Farma Wiatrowa Bogoria sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Halicka 9 31-036 Kraków, ogłasza przetarg na dostawę i wybudowanie zewnętrznej sieci kablowej wraz ze stacją transformatorową 30/110 kV Bogoria w Staszowie w ramach projektu inwestycyjnego „Farma Wiatrowa Bogoria”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

1.       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabli elektroenergetycznych
i teleinformatycznych, kanalizacji światłowodowej, drutów uziemiających oraz stacji transformatorowej wraz z koniecznym do realizacji Inwestycji urządzeniami, osprzętem i budynkiem oraz wykonanie kompleksowych robót elektrycznych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kablowej SN zewnętrznej z kablem światłowodowym wraz ze stacją transformatorową 30/110 kV Bogoria w Staszowie dla farmy wiatrowej Bogoria o łącznej mocy 30 MW”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), dostępnej na stronie internetowej organizatora przetargu.

Przedmiot zamówienia stanowi część przedsięwzięcia „Budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych celem przyłączenia farmy wiatrowej Bogoria do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”, umowę o dofinansowanie którego Zamawiający zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

2.       Warunki przetargu

Przetarg będzie prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

 

3.       Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej i złożyć w siedzibie organizatora przetargu: Farma Wiatrowa Bogoria sp. z o.o., ul. Halicka 9 31-036 Kraków do dnia 21 listopada 2014 roku.

 

4.       Adres strony internetowej przetargu

 http://green-power.com.pl/pl/home/fw-bogoria-elektryka/

 

Załączniki do SIWZ zostaną udostępnione Wykonawcom wyłącznie po odesłaniu Zamawiającemu skanu podpisanego dokumentu o zachowaniu poufności, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Po otrzymaniu przez Zamawiającego ww. dokumentu udostępni on Wykonawcy, który złożył oświadczenie o zachowaniu poufności link oraz hasło przydatne do pobrania pliku z serwera FTP.